Siedem kroków

151

„SIEDEM KROKÓW”

Uczniowie klasy 6a rozpoczęli udział w programie zajmującym się profilaktyką przeciwalkoholową. Będą  brać w nim udział przez kolejnych kilka tygodni. Założeniem programu jest uświadomienie młodym ludziom, jak poważne konsekwencje niosą za sobą wszelkiego rodzaju używki. Tematyka jaka będzie poruszana na zajęciach, będzie dotyczyła picia alkoholu, palenia papierosów, używania leków czy narkotyków.

„Elementarz czyli program siedmiu kroków” jest programem edukacyjnym, którego celem jest takie „wyposażenie” młodych ludzi, aby w momencie krytycznym umieli podjęć mądrą decyzję, tzn. że nie sięgają po używki.  Autorzy programu przyjmują zasadę, że program profilaktyczny dla młodzieży propaguje pełną abstynencję, tzn. ma zachęcić młodych ludzi do powstrzymywania się do czasu pełnoletności od spożywania alkoholu
i palenia tytoniu, oraz co jest oczywiste, od zażywania wszelkiego rodzaju substancji odurzających.