Język angielski, a kultury świata

0
1227

Realizacja programu innowacyjnego z języka angielskiego: „Granice mojego języka są granicami mojego świata” wprowadza uczniów w świat języka angielskiego nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, co udowodniła grupa projektowa z klasy 3d pod opieką p. Marzeny Małek. Co więcej, podczas prezentacji swojej pracy uczennice uświadomiły wszystkim zebranym znaczenie znajomości języka angielskiego w poznawaniu różnych kultur świata oraz budowaniu wobec nich tolerancji.

Tematem projektu były święta i tradycje hinduistyczne, a w szczególności święto kolorów HOLI. W realizacji projektu pomogli uczennicom ich rówieśnicy ze szkoły w Indiach, z którymi dziewczynki wymieniały maile i różnego rodzaju prezentacje w języku angielskim. Uczennice zafascynowało bogactwo kulturowe tego kraju, a efekty ich pracy możecie podziwiać na załączonych zdjęciach i prezentacji.

BRAK KOMENTARZY