Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne
w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku w roku szkolnym 2021/2022

Lista zajęć pojawi się po uzgodnieniu z uczniami.